Privacyverklaring


CHRISTELs keuken draagt zorg voor uw privacy

Laatste bijwerking: 27 oktober 2021

Op deze pagina krijgt u gedetailleerde informatie over de wijze waarop wij uw gegevens verzamelen en voor welke doeleinden. Wees gerust, uw persoonlijke gegevens worden nooit gedeeld met derden. Nooit ! Ze blijven strikt privé.
Persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. Dit is noodzakelijk om onze klanten toe te laten om automatisch geïnformeerd te worden over nieuwigheden of speciale acties, nadat ze hiervoor zelf hebben gekozen, of om bestellingen correct te kunnen afhandelen.
Wij respecteren de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).
Alleen de minimaal noodzakelijke persoonlijke gegevens worden door ons verwerkt.
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) mits daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Indien u vermoedt dat wij toch gegevens van minderjarigen zouden opgeslagen hebben kunt u ons best meteen waarschuwen.
Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Welke gegevens worden er over jou bijgehouden en waarvoor worden ze gebruikt ?

Voornaam en achternaam
Worden gebruikt voor een correcte afhandeling van uw vragen en/of opmerkingen via ons contactformulier.

E-mail adres
Uw e-mail adres wordt gebruikt voor twee doeleinden:
1. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief waarop u zichzelf hebt aangemeld.
2. Voor het beantwoorden van uw vragen en/of opmerkingen via ons contactformulier.

IP-adres – browsertype – platform – cookies
Dit zijn niet-persoonlijke gegevens die tijdens het bezoeken van de website automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw apparaat.  Ze zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en kunnen bijvoorbeeld ook uw voorkeursinstellingen onthouden. Dat is handig voor terugkerende bezoekers omdat er niet telkens opnieuw moet ingelogd worden.

Hoe worden uw gegevens verzameld?

Christels Keuken gebruikt WordPress als platform voor de website. Enkele extensies (plugins) zorgen voor de collectie van persoonsgegevens die we nodig hebben voor het beantwoorden van vragen of opmerkingen die via ons contactformulier worden ingezonden en voor de inschrijvingen op onze nieuwsbrief.

Onze algemene contactpagina gebruikt de plugin ‘Fluent Forms‘.
Deze plugin houdt zelf géén persoonsgegevens bij, maar verstuurt de ingevulde data (naam, voornaam, e-mailadres, onderwerp en bericht) enkel via e-mail door naar Christels Keuken zodat we de gebruiker in kwestie kunnen antwoorden op zijn/haar vragen.

De database zelf bevindt zich op een beveiligde server van onze host provider Cloudways.
Christels Keuken verleent géén toestemming om deze gegevens te delen met derden.
Zie hier Cloudways’ eigen privacybeleid

Voor de inschrijvingen op de nieuwsbrief gebruikt Christels Keuken de MailerLite Plugin.
De verzamelde persoonsgegevens (naam, voornaam en e-mail adres) worden ENKEL opgeslagen in de lokale WordPress database van Christels Keuken. Er worden dus GEEN gegevens doorgestuurd naar MailerLite.   Christels Keuken verleent géén toestemming om deze gegevens te delen met derden. MailerLite gebruikt de info enkel en alleen om de nieuwsbrieven automatisch te kunnen aanmaken en versturen naar onze abonnees.
Klik hier voor hun eigen privacybeleid

Alle opgeslagen gegevens bevinden zich bovendien ook in de backup-bestanden van de website en database. Dit is noodzakelijk om bij een technisch probleem alle gegevens te kunnen recupereren.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard ?

Christels Keuken bewaart persoonsgegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden.
Na het laatste gebruik ervan blijven ze nog maximaal vijf jaar bewaard.

Waar kunt u met uw klachten terecht?

Voor al uw vragen en klachten kunt u zich altijd richten tot :

   Christels Keuken (Christel Goddeeris)
   Sint-Paulusstraat 3
   2470 Retie
   Tel. 014 / 730 374

U hebt bovendien altijd het recht klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming : de gegevensbeschermingsautoriteit.